Breaking News
Apa yang di magsud dengan defisit
Apa yang di magsud dengan defisit

Apa yang di magsud dengan defisit

Defisit adalah suatu kondisi dimana terdapat selisih antara penerimaan dengan pengeluaran yang bernilai negatif (kurang). Dapat dikatakan defisit apabila jumlah pengeluaran lebih besar daripada jumlah penerimaan.