Breaking News

Apa keuntungan negara yang mempunyai hubungan dengan masyarakat luar negeri?

Keuntungan negara yang mempunyai hubungan dengan masyarakat luar negeri, antara lain;

  1. Dapat menjalin persahabatan dengan negara lain.
  2. Dapat menambah devisa negara melalui kegiatan ekspor
  3. Dapat meningkatkan pendapatan nasional
  4. Dapat mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi
  5. Dapat membantu pembangunan ekonomi
  6. Dapat memperoleh barang dan jasa yang tidak dapat dihasilkan di dalam negeri
  7. Alih teknologi

Hubungan dengan masyarakat luar negeri berkaitan dengan kegiatan ekspor impor dan kerjasama ekonomi dengan negara lain.